Nieuwe gedragscode Overgang van werknemers bij outsourcing

Vanuit het Platform Outsourcing Nederland is de gedragscode Overgang van werknemers ontwikkeld. Deze beschrijft onder meer de toepassing per fase als RFI, RFP, BAFO, de doelstelling van de gedragscode en een begrippenlijst.

De gedragscode is een uitgave die tot stand is gekomen door de werkgroep HRM van PON . Op 31 oktober jongstleden is tijdens de PON Outsourcingsdays het eerste exemplaar van de Gedragscode Overgang van werknemers bij een heruitbesteding uitgereikt tijdens het jaarlijkse Outsourcing Congres in Ermelo.

Wanneer een uitbesteder een overdracht van activiteiten van een lopend dienstverleningscontract wil realiseren naar een nieuwe leverancier (een ‘Heruitbesteding’), worden veelal minder personeels-gerelateerde voorwaarden gesteld dan bij een (eerste generatie) uitbesteding. De onduidelijke uitwerking van de toepasselijke wetgeving en de verschillende bedrijfseconomische belangen van de uitbesteder, de latende en de ontvangende leveranciers maken het HR proces bij Heruitbesteding echter gecompliceerder dan bij een eerste generatie uitbesteding.

Dit is een van de redenen waarom de HRM werkgroep van het PON het initiatief heeft genomen om een gedragscode samen te stellen. Hierbij heeft een reeds bestaande en gebruikte Duitse gedragscode als voorbeeld gediend. In Duitsland heeft de HRM werkgroep van BITCOM (Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) reeds een Verhaltenskodex zum Mitarbeiterübergang beim ‘2nd Generation Outsourcing’ opgesteld. Voorliggende Gedragscode voor Nederland heeft een grote gelijkenis met de gedragscode uit Duitsland.

Deze Gedragscode is bedoeld als een handvat voor uitbesteders, latende en ontvangende leveranciers bij een Heruitbesteding. Het biedt nadrukkelijk geen (juridisch) antwoord op de vraag of de toepasselijke wetgeving Wet Overgang van Onderneming (WOO) voor overgang personeel wel of niet van toepassing is. Bestaande en nieuwe jurisprudentie moet dit duidelijk maken.

De opzet van de Gedragscode is gericht op generieke toepasbaarheid. De praktijk van een Heruitbestedingsproces kan anders verlopen dan de in de Gedragscode benoemde fasering. Daarnaast worden specifieke gevallen beïnvloed door situationele uitgangspunten en/of onderlinge afspraken. Tevens richt de gedragscode zich primair op de feitelijke overdracht van medewerkers. Dit betekent dat in deze gedragscode geen aandacht wordt gegeven aan het welzijn van medewerkers. Hoewel een goede communicatie naar de medewerkers hierbij van groot belang is, zijn er hiervoor geen specifieke richtlijnen in de Gedragscode opgenomen. De binnen de gedragscode gehanteerde fasering is gebaseerd op de vastgestelde Taxonomie van het Platform Outsourcing Nederland.

De complete gedragscode is gratis digitaal beschikbaar en hier te downloaden.

Wij zijn al jaren actief lid van PON en we zijn op dit moment een van de trekkers van de werkgroep Innovatie. Voor meer info over outsourcing en juridische aspecten daarbij, inclusief compliance, kunt u contact opnemen met ons

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.