Effectieve ICT-inrichting bepaalt slagkracht Regionale Uitvoerings- en Omgevingsdiensten

De RUD’s zijn druk met de inrichting van hun informatievoorziening. Deze bepaalt mede de snelheid waarmee de RUD zich kan ontwikkelen tot een adequaat uitvoeringsorgaan met een lage kostprijs.

Sinds dit jaar kent Nederland een landelijk dekkend netwerk van 29 Regionale Uitvoerings- en Omgevingsdiensten (RUD’s) die effectief en efficiënt hun vergunningsverlenings-, toezicht- en handhaving taken moeten kunnen uitvoeren. De RUD’s moeten de kwaliteit van de vergunningverlening aan bedrijven, het toezicht en controle op naleving als mede het handhaven van de afspraken verhogen. Rampen als de café brand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en recente calamiteiten in Moerdijk en bij Odfjell, onderbouwen het belang.

De Omgevingsdiensten die voortkomen uit de Milieudiensten, hebben reeds een bepaalde (ICT) ontwikkeling doorgemaakt en kunnen daar, bij de uitvoering van nieuwe taken of de overdracht van taken vanuit gemeentes of provincie, op voortborduren. RUD’s die compleet nieuw zijn gecreëerd, als een samenstelling van mensen, taken en middelen, uit de deelnemende gemeenten en provincie, hebben het veel moelijker. In feite moet een nieuwe organisatie worden ingericht.

Dit betekent o.a. een compleet nieuwe inrichting van de informatiehuishouding en de conversie en migratie van data, documenten, dossiers en archieven richting de Omgevingsdienst, vanuit de gemeentes en provincie (opdrachtgevers) waar de RUD uit is voortgekomen. Daarnaast dient de informatie uitwisseling in de keten en met partners (gemeentes, provincie, veiligheidsregio, justitie en politie) geregeld te worden, dient het wettelijk gebruik van basisregistraties (GBA, BAG, NHR) ingericht te zijn en het gebruik van internet en elektronische loketten te worden gestimuleerd. Om uiteindelijk een kosteneffectieve en moderne organisatie te kunnen worden, is o.a. het gebruik van tablets in het veld noodzakelijk, voor het zogenaamde “Mobiel Handhaven”.

Daarnaast zijn wellicht niet alle (nieuwe) medewerkers bekend met “zaakgericht werken” en het gebruik van systemen die primaire processen ondersteunen. Ook kunnen cultuurverschillen, verschillende mandaatregelingen met verschillende opdrachtgevers en de noodzaak voor een meer financieel en op normuren gestuurde organisatie, de ontwikkeling van deze omgevingsdiensten compliceren. Factoren die de inrichting van de informatiehuishouding mede bepalen.

Hierbij ondersteunen wij in RUD-context vanuit ruime ervaring in dergelijke samenwerkingsverbanden. Zowel op onderdelen, maar we kunnen ook de zorg voor de inrichting van de informatiehuishouding uit handen nemen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.