Beslaglegging op data in de cloud voor bewijsdoeleinden eenvoudiger

De Hoge Raad oordeelde recentelijk dat het beslag op digitale bestanden opgeslagen bij een derde, voor versterking van bewijspositie, mogelijk is.

Het maakt niet (meer) uit waar de bestanden zijn opgeslagen en dat het niet om een intellectuele eigendomsrecht-zaak gaat. Met deze uitspraak wordt de onduidelijkheid die langere tijd bestond betreffende de beslagmogelijkheden op digitale bestanden voor bewijsdoeleinden weggenomen.

Bewijsbeslag onder voorwaarden

Bewijsbeslag kon al gelegd worden in zaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Het was echter nog niet duidelijk of deze mogelijkheid ook voor ‘niet IE-zaken’ gold. In deze uitspraak is de vraag bevestigend beantwoordt. De beslaglegging kan echter slechts plaatsvinden onder de in de wet bepaalde voorwaarden en mag slechts betrekking hebben op met het oog op het bewijs noodzakelijke “bescheiden” waaronder mede digitale bestanden kunnen worden begrepen. Er bestaat ook de mogelijkheid dat onder toezicht van de deurwaarder ter plaatse kopieën worden gemaakt van de bescheiden, die dan in beslag worden genomen. Indien noodzakelijk, kan tevens beslag worden gelegd op de voorwerpen waarin, of de gegevensdragers waarop deze bescheiden zich bevinden.

Voorafgaande toestemming

De rechter zal nog steeds voorafgaand toestemming moeten geven om bewijsbeslag te leggen. De verzoeker zal zijn belang bij de beslaglegging voldoende aannemelijk te maken, alsmede feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de beslaglegging met het oog daarop noodzakelijk is. Daartoe is nodig dat onder meer gegronde vrees bestaat dat de betrokken bescheiden anders verloren gaan, en dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden.

Wilt u meer weten over het bewijsbeslag en de voorwaarden die hierbij gelden, neemt u dan contact met ons op.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.