Meer duidelijkheid over softwarelicenties na faillissement licentieverstrekker

Sinds het Nebula-arrest uit 2006 bestaat in IT-land onzekerheid over de vraag of een curator het gebruik van software door licentienemers van een failliete leverancier actief kan verbieden en of traditionele escrow-constructies daarmee op drijfzand zijn komen te rusten. Deze onzekerheid is onlangs met een nieuw arrest van de Hoge Raad goeddeels weggenomen.

Met het Nebula-arrest geldt bij faillissementen – kortgezegd – dat de curator doorlopende verplichtingen van ‘de failliet’ (dat wil zeggen de partij die failliet gaat) om iets te dulden aan een contractspartner van de failliet niet hoeft te respecteren. In een vonnis tussen ABN Amro en Berzona bepaalde de Hoge Raad deze zomer echter dat uit dit Nebula-arrest niet zonder meer volgt dat de curator ook (“actief”) een bevoegdheid of vordering toekomt (zoals het opeisen van het gehuurde als de huurovereenkomst met de failliet nog loopt) die de wet of de overeenkomst niet toekent. Dit nieuwe vonnis volgt het basisbeginsel in het faillissementsrecht, dat een faillissement geen invloed heeft op het bestaan van wederkerige overeenkomsten. De Hoge Raad lijkt (achteraf) bedoeld te hebben dat de Nebula-uitzondering alleen geldt indien het dulden zou voortvloeien uit na het faillissement nog tot stand gekomen overeenkomsten.

Vertaald naar de IT-praktijk zou een en ander betekenen dat bestaande licenties ook na faillissement van de licentieverstrekker mogen blijven worden gebruikt, maar dat een curator niet zou hoeven te dulden dat een licentienemer (bijvoorbeeld een software-reseller) van een failliete softwareproducent na het faillissement nog een sublicentie verstrekt aan een eindgebruiker als dat de failliete boedel benadeelt.

In IT-land zal deze uitspraak naar verwachting enige rust op het veld brengen. Bij de ten tijde van het faillissement reeds bestaande wederkerige overeenkomsten komt de curator na het faillissement niet meer in beeld indien slechts sprake is van een verplichting om te dulden.

Bent u geconfronteerd met een partij of betrokken bij een faillissement en wilt u weten wat deze uitspraak concreet voor uw IT-juridische positie betekent, neem dan contact op met mr. dr. Lesley Broos, expert jurist.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.