Jurisprudentie voor contractmanagers: is de deadline fataal?

Eén van de mogelijkheden voor een schuldeiser wanneer de wederpartij gemaakte afspraken niet nakomt is het ontbinden van de overeenkomst. Vaak moet eerst de nalatige wederpartij in gebreke worden gesteld, tenzij een ‘fatale termijn’ is overschreden. De zinsnede “werkzaamheden duren hoogstwaarschijnlijk twee weken” werd recent door de rechter als niet-fatale termijn bestempeld.

Over de vraag of een termijn een fataal karakter heeft wordt veel geprocedeerd. Wat opvalt is dat de rechter niet altijd die vragen op dezelfde manier beantwoordt, zie ook ons vorige nieuwsbericht en blog.
Een voorbeeld van zo’n wat onverwachte uitspraak is die van het Hof Den Bosch in de zaak van Zand & Grind B.V. (Z&G) tegen Zeeland Seaports (ZSP).
ZSP zou baggerwerkzaamheden uitvoeren voor Z&G. ZSP had daarbij op 2 februari 2010 aangegeven dat “werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk twee weken [zouden] duren”. Op 9 april was ZSP nog niet uitgebaggerd en rappelleerde Z&G. Uiteindelijk was Z&G niet tevreden met de resultaten en wilde ontbinden, stellende dat onder andere de fatale termijnen niet waren gehaald. Het Hof ging in die stelling niet mee, en overwoog dat het woord “hoogstwaarschijnlijk” enige ruimte voor vertraging liet, en dat “twee weken” niet impliceerde dat de werkzaamheden binnen een aaneengesloten periode van veertien dagen zouden worden uitgevoerd. Nu er geen fatale termijn werd geschonden, verkeerde ZSP aldus het Hof, niet van rechtswege in verzuim, en ook werd ZSP niet conform de wettelijke regels door Z&G in gebreke gesteld. De overeenkomst was dus niet rechtsgeldig ontbonden.

Een vaak dure en langdurige gang naar de rechter met vragen over uitleg van al dan niet fatale termijnen kan eenvoudig voorkomen worden door a) duidelijk in de overeenkomst te vermelden welke termijnen fataal zijn, b) indien noodzakelijk, bijgestelde termijnen helder op schrift te stellen en door beide partijen te laten ondertekenen, en c) indien een termijn dreigt niet te worden gehaald door de wederpartij, van die situatie reeds van tevoren melding te maken, waarbij wordt aangegeven dat men wil vasthouden aan de fatale termijn. Kortom, proactieve contractbeheersing  is noodzakelijk huiswerk om grip op de relatie te houden.

Enkele ‘leuke’ recente uitspraken zijn voor u op een rijtje gezet en per thema in drie opeenvolgende nieuwsbriefstukjes besproken. U kunt deze en anderen uitgebreider nalezen in de Blog-bijdragen op onze site.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.