De Aanbestedingswet 2012 is aangepast, zijn alle model-aanbestedingsdocumenten dan nog wel up to date?

Per 1 juli jongstleden is de aangepaste Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Ook de Gids Proportionaliteit is aangepast. Deze aanpassingen hebben impact op de ‘bestaande gang van zaken’ bij aanbestedingen. Al eerder beschreven we de belangrijkste veranderingen door deze wet op IT-aanbestedingen, zie daarvoor hier. Organisaties die regelmatig aanbestedingen doen gebruiken vaak sjablonen (of ‘modeldocumenten’) voor hun aanbestedingsdocumenten, bijvoorbeeld voor de offerteaanvraag of de selectieleidraad. Die documenten zullen moeten worden aangepaste naar aanleiding van de veranderingen in de wet, en ook zullen er mogelijk nieuwe sjablonen (en procedures) moeten worden opgesteld omdat de regels omtrent de zogenaamde 2b-diensten veranderen.

Aanpassen

Belangrijke wijzigingen die in de gebruikte ‘standaard’ documenten moeten worden doorgevoerd zijn bijvoorbeeld het gebruiken van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ in plaats van de ‘Eigen verklaring’ met daarbij het voorschrift dat de bewijsmiddelen nu al wel tijdens de procedure mogen worden opgevraagd wanneer dit nodig is voor een goed verloop van de procedure. Ook verschuift de minimale termijn voor het publiceren van de laatste nota van inlichtingen van 6 naar 10 dagen voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen. Verder geldt dat het vanaf 1 juli 2017 (bij opdrachten boven de drempel) daadwerkelijke verplicht is alle communicatie en informatie-uitwisseling elektronisch te laten verlopen. Andere voorbeelden van zaken die door de aangepaste wet in bestaande sjablonen moeten worden aangepast zijn het mogen gebruiken van ‘Past performance’ bij de geschiktheidseisen, het mogen gebruiken van het gunningscriterium ‘Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ en het wijzigen van de betekenis van de term ‘EMVI’.

Mitopics

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog diverse andere wijzigingen waarop de sjablonen gecontroleerd moeten worden. Mitopics beschikt over aanbestedingsspecialisten, IT-juristen en aanbestedingsjuristen. Mitopics is daarmee bij uitstek in staat om voor een organisatie een controle te doen van bestaande sjablonen en na te gaan of deze passend zijn bij de aangepaste wet. Daarnaast kunnen onze medewerkers de (aanbestedings)sjablonen voor een organisatie opstellen in geval deze nog niet aanwezig zijn. Aanbestedingen kunnen sneller en met een betere kwaliteit worden uitgevoerd als er een goede set sjablonen (of modeldocumenten) beschikbaar is. Deze sjablonen waarborgen dat de regels worden gevolgd en de teksten passend zijn bij de aangepaste wet, wij helpen u daar graag mee! Voor meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.