Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) – Deel 1: een inleiding

Op 8 december 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Het is slechts een kwestie van tijd, voordat ook leveranciers te maken zullen krijgen met de GIBIT. Vooral nu de VNG al haar leden heeft aangeraden om de GIBIT-voorwaarden te gebruiken bij hun inkoop van producten en diensten op het gebied van ICT. In een serie blogs zullen wij de komende maanden ingaan op verschillende aspecten van de GIBIT-voorwaarden. In deze eerste bijdrage een inleiding op de GIBIT.

In het voorjaar van 2015 heeft het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een verkenning uitgevoerd naar zaken die voor gemeenten in het bijzonder van belang zijn bij hun inkoopbeleid. Hieruit bleek dat gemeenten grote behoefte hebben aan uniforme IT-inkoopvoorwaarden die specifiek op de behoeften van gemeenten zijn afgestemd. Ook bleek dat bij gebrek aan op gemeenten afgestemde IT-inkoopvoorwaarden, gemeenten regelmatig gebruik maakten van de ARBIT (Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT). Er is daarom besloten om de GIBIT te baseren op de ARBIT met daarbij de specifieke situatie van gemeenten in acht nemend.

Bij de totstandkoming van de GIBIT is een grote en gevarieerde groep van betrokkenen geraadpleegd, waaronder juristen, inkopers en informatiemanagers vanuit gemeenten, leveranciers en andere belanghebbende organisaties. De suggesties van leveranciers op de conceptversies van de GIBIT-voorwaarden zijn overgenomen voor zover de gemeenten deze passend en evenwichtig vonden. De gemeenten zijn zich ervan bewust, dat hierbij de belangen van gemeenten zwaarder hebben gewogen, dan de belangen van de leveranciers. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij ingaan op de vraag hoe deze belangenafweging van invloed is geweest op de GIBIT en hoe de GIBIT zich verhouden tot de ARBIT.

Voor meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.