Juridische consequenties van Agile-ontwikkeling (deel 1)

Softwareontwikkeling volgens een Agile-methode, heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Hier kleeft een aantal juridische risico’s aan. Eén van de risico’s is het tekortschieten in de specificatie van het op te leveren product.

Steeds meer organisaties zien in Agile een manier om in korte tijd resultaten te bereiken. Ook heeft Agile als voordeel dat snel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Uit de explosieve toename van zowel vraag naar als aanbod om te werken volgens een Agile-methode, blijkt dan ook hoe hot Agile op dit moment is.

Risico’s

Aan werken volgens Agile zitten echter wel wat haken en ogen. Kenmerkend van werken volgens een Agile-methode, is dat het resultaat (vaak) niet tot in detail is gespecificeerd. Het voordeel hiervan is, dat veranderingen snel meegenomen kunnen worden tijdens de softwareontwikkeling. Echter, het (gedeeltelijk) achterwege laten van een gedegen specificering van het eindresultaat heeft juridische consequentie, die pijnlijk zichtbaar wordt op het moment dat de opdrachtgever teleurgesteld is met het resultaat. Deze wil daar dan vaak financiële gevolgen aan verbinden.

De juridische instrumenten die hem daartoe ter beschikking staan zijn middelen als aansprakelijkheid en ontbinding van de overeenkomst. Een voorwaarde om deze rechtsmiddelen in te kunnen zetten, is dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming.[1] Om vast te stellen of er sprake is van een tekortkoming, moet een vergelijking worden gemaakt tussen dat wat partijen hebben afgesproken en het uiteindelijke resultaat. Dat wordt alleen heel lastig, als hetgeen partijen hebben afgesproken niet voldoende is gespecificeerd. Is dat het geval, dan kan de opdrachtgever niet bewijzen dat er sprake is van een tekortkoming. De claim zal dan worden afgewezen en de opdrachtgever blijft met lege handen.

In de komende blogs gaan we dieper in op verschillende maatregelen om het hierboven beschreven risico te beheersen. 


Meer informatie

Heeft u vragen en/of wilt u meer weten over het verkleinen van de risico’s bij agile contractering, neemt u dan contact met ons op.


[1]     Artikel 6:74 lid 1 BW: Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Artikel 6:265 lid 1 BW: Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.