Beoordeling

U wilt een onafhankelijke en deskundige beoordeling op ICT-gebied. Bijvoorbeeld op een plan, een offerte of overeenkomst of op contractdocumenten. Of misschien wel op uw gehele ICT-organisatie, ICT-kosten of  een waardebepaling / taxatie op een ICT-object. Ook kunt u in een geschilsituatie, waarin u een deskundigenbericht wilt op uw positie. Mitopics beoordeelt allerlei ICT-processen op functionaliteit, kwaliteit en haalbaarheid.

De onafhankelijke positie van Mitopics, gecombineerd met onze ervaring en professionele oordeelsvorming maken dat we u goed van dienst kunnen zijn. Deskundige ICT-beoordelingen zijn altijd maatwerk, omdat uw vraag centraal staat en we vervolgens kijken hoe we u daarbij kunnen helpen.

De aanpak van Mitopics

Voor een beoordeling gaan we eerst uw vraag en de achterliggende doelstellingen en te maken keuzen met u scherp krijgen. Dat werkt verhelderend. Vervolgens geven onze experts aan of een diepgaande ICT-beoordeling op dat moment nodig is. Dat geven we dan ook helder aan.

Veel voorkomende beoordelingen zijn:

Scans en audits

Een scan of audit is een systematische beoordeling waarbij een gedegen beeldvorming geboden wordt over een bepaald domein of vraagstuk. Voorbeeld is een audit op ICT-kosten van uw organisatie.

Second opinions

Bij een second opinion geven we een overzichtelijke (relatief korte) beoordeling op een bepaalde situatie of set van documenten, aan de hand van enkele kernvragen. Zo gaven we second opinions op een aanbestedingsstrategie, een bestek van eisen en wensen, een shortlist, een setje offertes, een te tekenen overeenkomst, en een discussie tijdens de implementatie / contractuitvoering.

Deskundigenberichten en taxaties

Deskundigenberichten of taxaties vallen onder formele beoordelingen door een beëdigd informaticadeskundige, waarbij we ook gebruik maken van de werkwijzen protocollen en standaarden op dit terrein. Door onze jarenlange ervaring en specialisatie op dit gebied, kunnen we uw organisatie bij uitstek helpen. We hebben hiervoor deskundigen binnen Mitopics die beëdigd informaticadeskundige zijn, lid van de NVBI en gediplomeerd Gerechtelijk Deskundige. Zij bekijken graag met u in hoeverre een Deskundigenbericht en/of taxatie gemaakt kan worden, wat deze in uw situatie kan bijdragen en wat daarvoor nodig is.

Onderscheidend

  • De kwaliteit van onze adviseurs: we hebben zeer ervaren ICT-professionals, die uw situatie en vraag begrijpen, doordat ze eerder bij vergelijkbare situaties betrokken zijn geweest. Ze kunnen daarom meteen de juiste vragen stellen, en kijken hoe we u het beste kunnen helpen. We zijn gericht op de essentiële zaken, niet op diepgaande analyses van alle aspecten en onderwerpen.
  • De combinatie van invalshoeken: we zijn gewend om vanuit de drieslag technisch / bedrijfskundig / juridisch te denken, en dit is bij beoordelingen vaak cruciaal. Immers de technisch inhoudelijke aspecten, de wensen van en de impact op uw organisatie en de formele aspecten (eigendomsrechten, verantwoordelijkheden) hangen allemaal samen en bepalen de essentie en waar de (on)mogelijkheden liggen. Mitopics overziet die als geen ander.

Onze specialismen

  • Onze brede ICT-kennis, ruime ervaring in diverse branches: Hierdoor kunnen we u de juiste basis bieden voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie en uw ICT. Door onze combi van technische, bedrijfskundige en juridische kennis is het voor ons vanzelfsprekend dat onderwerpen als privacy (waar van toepassing) integraal onderdeel uitmaken van onze adviezen.
  • Experts op beoordeling: we hebben ruime ervaring op beoordeling en audits. Onze adviseurs beschikken over de benodigde expertises en vaardigheden om dit snel en professioneel uit te voeren. Vanuit onze betrokkenheid bij beoordeling participeren we ook actief in kennisplatformen voor verdere innovatie op deze onderwerpen.
  • Netwerk van specialisten: Bij beoordeling gaat het soms om heel specifieke applicaties, softwareomgevingen en processen. Waar nodig hebben we een ruim netwerk van specialisten, die snel en trefzeker op specifieke deelonderwerpen hun professioneel en onafhankelijk oordeel kunnen geven. Zodat wij snel een complete beoordeling kunnen uitvoeren.

Resultaat

Met een kernachtige professionele beoordeling vanuit Mitopics heeft u de informatie en zekerheid om een juiste beslissing te nemen en goede volgende stap te kunnen zetten op ICT-gebied. Door de duidelijkheid die we u geven, kunt u op managementniveau de knopen doorhakken, de gemaakte keuzes uitleggen. Zo creëert u voortgang, draagvlak en kunt u op de juiste manier verder met het professionaliseren van uw organisatie met passende ICT-oplossingen.