Inkoop Aanbesteding Outsourcing

U wilt ICT-gerelateerde producten of diensten inkopen, aanbesteden of outsourcen. Zoals applicaties, infrastructuur of beheer. Omdat bestaande oplossingen niet meer voldoen, het contract is afgelopen of omdat u heeft besloten bepaalde ICT-taken niet meer intern te willen uitvoeren. Wanneer u kiest voor nieuwe ICT, kiest u voor innovatie, de nieuwste trends en oplossingen,  lagere kosten, minder risico’s en betere beheersbaarheid. Bij het inkopen, aanbesteden en outsourcen van ICT is het van belang dat u weet voor welke keuzes u staat.

Mitopics adviseert organisaties bij de inkoop, aanbesteding en outsourcing van ICT.  Onze specialisten hebben de juiste kennis en ervaring en begeleiden u trefzeker, transparant en leveranciersonafhankelijk. We benutten onze uitgebreide marktkennis als het gaat om ICT-oplossingen en diensten, en de partijen die ze leveren. Mitopics waarborgt een soepele en slimme inkoopprocedure die leidt tot een goed resultaat en waarbij voldaan wordt aan alle procedurele eisen. Onderhandelingen met leveranciers nemen we u uit handen.

De aanpak van Mitopics

Onze aanpak voor het inkopen, aanbesteden of outsourcen van ICT stemmen we altijd eerst af op uw situatie en doelstellingen. Zo starten we met een aftrapsessie van een dagdeel, waar we met uw team de belangrijkste uitgangspunten vaststellen. Ook kunnen we waar gewenst op voorhand de haalbaarheid en het verwachte prijsniveau voor u inschatten.

Als we wat specifieker kijken naar een traject voor het kiezen van een nieuwe ICT-oplossing of dienst (door ons pakket/partnerselectie of vernieuwing genoemd) dan mag u dit van ons verwachten, stap voor stap:

Aanpak en haalbaarheid

Efficiënt inkopen van ICT begint bij een slimme aanpak. Ook als er Europees aanbesteed moet worden zijn er nog veel keuzemogelijkheden die bepalend zijn voor een beheersbaar inkoop/aanbestedingstraject. Mitopics kent de mogelijkheden en helpt uw organisatie om grip te houden op het proces en de uitkomsten. Daarbij kunnen we op voorhand ook de haalbaarheid en de verwachte financiële omvang inschatten.

Bestek

Mitopics helpt u om gericht de relevante eisen en wensen te beschrijven. Dit doen we efficiënt door onze branchekennis en focus op wat echt van belang is. Bij aanbestedingen toetsen we op de rechtmatigheid. Onze specialisten focussen op wat essentieel is voor de slagkracht van uw organisatie en beoordelen de haalbaarheid.

Inkooptraject

Vervolgens helpen we u en zorgen we voor een beheersbaar ICT inkooptraject. Dit kan door u te adviseren en te begeleiden, waarbij u zelf het merendeel doet. We kunnen ook de verantwoordelijkheid voor het inkooptraject op ons nemen en zorgen voor de soepele uitvoering. Altijd vanuit een onafhankelijke positie. Mitopics zorgt voor maximale duidelijkheid, zodat u echt weet wat u als organisatie gaat kopen voordat u definitief in zee gaat met uw nieuwe ICT-leverancier of -oplossing.

Onderscheidend

  • Onafhankelijkheid: Mitopics kent de markt en het leveranciersaanbod, maar we hebben er geen zakelijke banden mee. U kunt vertrouwen op een transparant advies en een professionele procedure.
  • Al meer dan 25 jaar ervaring: onze ICT-adviseurs hebben een zeer doordachte aanpak en formats die zich ruim bewezen hebben en maken dat inkoop, aanbesteding en outsourcing van ICT beheerst verlopen en leiden tot goede resultaten die daarna ook mee kunnen groeien met uw organisatie.
  • Alles-in-1: we kunnen snel schakelen omdat Mitopics zelf alle kennis in huis heeft; technisch, bedrijfskundig en juridisch.

Onze specialismen

  • Duidelijke visie en recente ervaring op inkopen, aanbesteden en outsourcen van de meest gangbare ICT-gebieden.
  • Veel domein- en marktkennis maakt dat we thuis zijn in bestekken, offertes, voorwaarden en contracten en u vanaf de start (de aanpak) tot en met de succesvolle afronding kunnen helpen.
  • Naast gespecialiseerde adviseurs/projectleiders hebben we ook eigen juristen die helemaal thuis zijn op zowel ICT als aanbestedingsrecht.

Resultaat

Doordat wij het klappen van de zweep kennen, en u compleet kunnen begeleiden of zelfs het traject volledig voor u kunnen uitvoeren, zorgt Mitopics voor succesvolle inkoop, aanbesteding of outsourcing van ICT. We doen dit zo dat u door goede afspraken daarna zelf op goed grip kunt houden op de uitvoering en dienstverlening.  U heeft geen omkijken naar leverancierscontacten en ook bij vragen en discussies nemen wij de lead. Tevens borgen wij de  rechtmatigheid van de totale procedure. Zo kunt u zich blijven richten op uw core business en het blijven professionaliseren van uw organisatie.