Overeenkomsten

Als u uw ICT professioneel wilt regelen, dan heeft u daar goede overeenkomsten voor nodig. Misschien heeft u een voorstel gekregen met contractdocumenten en SLA waarvan u zich afvraagt of u deze kunt accepteren. Of uw bestaande overeenkomsten en SLA’s zijn onduidelijk en bieden onvoldoende houvast. Het kan ook zijn dat er wel sprake is van een dreigend geschil. Mitopics adviseert en ondersteunt organisaties als het gaat om grip houden op de lopende overeenkomsten met leveranciers. Dit valt onder contractmanagement.

De onafhankelijke positie van Mitopics maakt dat we u professioneel kunnen helpen. Of het nu gaat om het (op basis van standaardovereenkomsten) maken van passende contractdocumenten en SLA’s, het beoordelen ervan of helpen bij de onderhandeling. Onze ICT-juristen hebben ruime ervaring met contracten, onderhandelingen en geschillen. Ook kunnen we u helpen een complex contract te managen of het contractmanagement in uw organisatie te professionaliseren door trainingen, coaching en het opstellen van een verbeterplan.

De aanpak van Mitopics

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in een 3 categorieën:

Contracten, licenties en SLA’s

Mitopics adviseert uw organisatie bij uiteenlopende overeenkomsten én de bijbehorende voorwaarden. We kunnen u helpen bij het opstellen van inkoop- en verkoopvoorwaarden, maar kunnen ze ook beoordelen en met of namens u erover onderhandelen. We delen onze kennis ook regelmatig in trainingen via open inschrijving of in company.

Onderhandeling en geschillen

We kunnen u helpen in onderhandelingen om tot de juiste afspraken te komen. Mogelijk heeft u de nieuwe oplossing en leverancier al grotendeels bepaald, dan kunnen wij ervoor zorgen dat alles goed vastgelegd wordt. Dit geeft u waarborgen en stuurinstrumenten voor de toekomst. Ook bij (dreigende) geschillen kunnen we u helpen, door in de samenhang van de technische, organisatorische en juridische aspecten van uw situatie te kijken hoe sterk u staat en wat de beste weg is om resultaat te behalen.

Contractmanagement

Na het afsluiten van een ICT-contract is het zaak om de wederzijdse afspraken na te komen en te monitoren en waar zinvol gebruik te maken van de stuurmogelijkheden. Mitopics ondersteunt bij complexe ICT-trajecten en het managen van contracten. Daarnaast helpen we organisaties om contractmanagement over de gehele breedte (meer dan ICT alleen) te professionaliseren, bijvoorbeeld door de rol van contractmanager helder te maken en te zorgen dat deze steeds beter wordt ingevuld in de praktijk. Hierbij gebruiken we een contractmanagementplan en best practices.

Onderscheidend

  • Ervaren ICT-juristen, die ook de inhoud (oftewel de techniek) snappen. Daardoor weten zij waar de daadwerkelijke risico’s zitten en hoe die zinvol beperkt kunnen worden (met juridische bepalingen en/of technische concepten). Specialisten van Mitopics zijn bekend met zeer veel vormen van ICT-overeenkomsten en kunnen u direct gericht helpen.
  • Al in de voorfase denken we actief en creatief met uw organisatie mee om op voorhand tot goed werkende afspraken te komen. Door onze multidisciplinaire aanpak, weten we ook wat echt essentieel is en wat minder, zodat we met u kunnen afstemmen over wat wel en misschien niet in het contract geregeld moet worden. Wij zorgen ervoor dat de contractering en de contracten overzichtelijk blijven.

Onze specialismen

  • Onze brede ICT-juridische kennis: Mitopics heeft ruime ervaring met mantelovereenkomsten, aanschaf van ICT, implementatieovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten (SLA’s) en bewerkersovereenkomsten.
  • Specifieke overeenkomsten: voor trajecten waar we veelvuldig bij betrokken zijn, zoals IT-vernieuwing / pakketselectie, (Europese) aanbesteding en outsourcing, hebben we gerichte modelovereenkomsten die we snel op maat kunnen maken voor u.
  • Experts op beoordeling: Mitopics kan direct op een set van contracten en contractdocumenten aangeven wat voor uw situatie de kwaliteit en de bruikbaarheid is. Waarmee we ook meteen kunnen aangeven op welke wijze u de contractering of onderhandeling zou kunnen aanpakken.

Resultaat

Onze specialisten op ICT-contracten, kunnen u helpen tot de juiste afspraken te komen met uw contractspartners, op een manier die de werkelijke risico’s beperkt en niet onnodig ingewikkeld is. U bent “in control” met alle bestaande overeenkomsten in uw organisatie. Zo houdt u grip op de afspraken en bent u in staat op een professionele manier samen te werken met uw leveranciers en dienstverleners en daar de maximale waarde voor uw organisatie uit te halen.