Privacy

Als organisatie heeft u te maken met verwerking van klant- en persoonsgegevens. Privacy is daarom ook voor u een belangrijk onderwerp. U kijkt dan eerst waar in uw organisatie dit relevant is, naar de informatiestromen, waar kunt en moet u maatregelen nemen? Dat is niet eenvoudig, en met de nieuwe regelgeving in 2018 ligt de lat nóg hoger. U wilt als organisatie op een nette manier met privacygevoelige gegevens omgaan en zeker voorkomen dat u te maken krijgt met claims of datalekken. En mochten er calamiteiten zijn dan wilt u nare gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk beperken. Tijd voor een Privacy aanpak.  

Mitopics is uw partij voor privacy. We hebben veel ervaring op dit actuele item en doorzien de samenhang van de technische, organisatorische en juridische aspecten. Onze specialisten hebben uitgebreide privacy-kennis en begeleiden u professioneel, door de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden en de juiste maatregelen voor te stellen. Zo helpen we u professioneel om vanuit privacy-oogpunt uw informatiehuishouding in de grip te krijgen. Maar ook kunnen we u ad hoc helpen bij een calamiteit, claim of datalek, door meteen de belangrijkste acties aan te geven.

De aanpak van Mitopics

Onze activiteiten voor onze opdrachtgevers op het gebied van privacy kunnen we globaal onderverdelen in 3 categorieën:

Privacybeleid en Privacy Impact Assessments (PIA)

In elke organisatie zijn er diverse vormen van datastromen en gegevensverwerking. Door een aantal slimme analysetechnieken kan Mitopics snel de informatieclusters in kaart brengen die relevant zijn wat betreft privacy. Per informatiecluster kunnen we de belangrijkste vereisten, risico’s en maatregelen aangeven. Daarnaast adviseren we u wat organisatiebreed de meest relevante stappen zijn die nog genomen moeten worden om in hoofdlijnen te voldoen aan de belangrijkste eisen vanuit de regelgeving.

Overeenkomsten en communicatie

Het voldoen aan de privacyrichtlijnen vereist een helder beleid dat is omgezet in duidelijke procedures en werkwijzen. Door een aantal slimme analysetechnieken kan Mitopics snel de informatieclusters in kaart brengen die relevant zijn wat betreft privacy. Per informatiecluster kunnen we de belangrijkste vereisten, risico’s en maatregelen aangeven. Daarnaast adviseren we u wat organisatiebreed de meest relevante stappen zijn die nog genomen moeten worden om in hoofdlijnen te voldoen aan de belangrijkste eisen vanuit de regelgeving. Zo helpen we u met het compliant maken van uw organisatie.

Datalekken en claims

As u onverhoopt te maken krijgt met een datalek kunnen we u direct helpen om de eerste noodzakelijke acties op de juiste manier uit te voeren. Zoals het inschatten van de ernst en mogelijke impact, het voldoen aan de meldplicht, het beperken van de schade, het informeren van betrokkenen en de verdere communicatie. Wordt u plotseling geconfronteerd met een datalek, dan kunt u bellen naar ons algemene nummer of contact opnemen met een van onze consultants.

Onderscheidend

  • Al vele jaren diepgaande kennis: Mitopics heeft jarenlange kennis van de problematiek en de ontwikkelingen daarin, die we op Nederlands en Europees niveau op de voet volgen. We weten hoe de verschillende stakeholders en toezichthouders denken en werken, en kunnen deze inzichten vertalen naar een advies over waar u als organisatie verstandig aan doet.
  • Alles-in-1: we kunnen echte oplossingen aanreiken, omdat we alle voor privacy benodigde kennis in huis hebben, technisch, bedrijfskundig en juridisch.

Onze specialismen

  • We timmeren al geruime tijd aan de weg en dragen onze uitgebreide kennis ook graag over. Dit doen we in een trainingsreeks over privacy voor Heliview, maar ook middels in company trainingen en workshops. Door dit voor uiteenlopende organisaties te doen, weten we ook de stand van zaken in de markt als geen ander.
  • Naast technische en organisatorische maatregelen, vereist privacy ook specifieke overeenkomsten en clausules in bestaande contracten. Wij kunnen zowel bij contractering als vanuit contractmanagement specifieke standaardovereenkomsten aanleveren of de essentiële bouwstenen in bestaande contracten toetsen en verbeteren. Onze eigen juristen hebben alle kennis in huis om dit slagvaardig voor u op te pakken en eventueel te helpen in de onderhandelingen hierover.

Resultaat

Doordat Mitopics helemaal thuis is op het gebied van privacy, de werkelijke uitdagingen snapt én oplossingen in de combinatie van techniek, organisatie en juridisch kan aanreiken, helpen onze privacy-specialisten u om de privacy binnen uw organisatie te waarborgen. U wordt door ons geholpen met een heldere aanpak en een voortvarende uitvoering., zodat de risico’s direct beperkt kunnen worden.  U kunt naar interne en externe toezichthouders aantonen dat u zich verregaand inspant om de privacy te waarborgen van de gegevens waar u als organisatie verantwoordelijk voor bent. En u richting uw klanten en stakeholders laat zien professioneel om te gaan met de informatie die zij u hebben toevertrouwd.