Strategie

Innovatie, groei en ontwikkelingen binnen uw organisatie vragen om aanpassingen in uw ICT. Verbetering of vernieuwing van uw informatiesystemen zorgen voor meer betrouwbaarheid en continuïteit.  Bijvoorbeeld als u wilt innoveren in uw processen of als u te maken krijgt met externe eisen door een fusie of samenwerking met derden. Of u overweegt uw ICT te outsourcen, voor welke keuzes staat u dan? Mitopics helpt u dan met het leggen van een stevig fundament voor deze vernieuwingen binnen uw ICT-organisatie in een strategisch plan.

Met onze kennis van ontwikkelingen in de ICT, de impact op organisaties,  en de uitgangspunten ondersteunen wij u bij het maken van duurzame keuzes. Adviseurs van Mitopics gaan de uitdaging graag samen met u aan om tot de juiste strategie te komen. Zonder dikke rapporten, maar met een effectieve aanpak in enkele interactieve managementsessies. Onze begeleiding leidt voor u tot een houvast, waarmee de vernieuwing op de juiste manier en samenhangend opgepakt en uitgevoerd kan worden. Daarnaast kunnen we op basis van de nieuwe ICT-strategie een helder projectenplan voor u maken, zodat u en uw medewerkers voortvarend aan de slag kunnen.

De aanpak van Mitopics

Onze aanpak bij begeleiding op strategisch beleid is altijd maatwerk. De doelstellingen van uw organisatie en visie van het management zijn het uitgangspunt. De stand van uw organisatie, de trends in uw branche, de technische mogelijkheden en de ICT-dienstverlening bepalen de richting en verdere stappen. Met een heldere ICT-strategie maken wij voor u inzichtelijk welke keuzes u heeft en we adviseren u daarbij.

Als we kijken naar strategische begeleiding, zien we 3 veel voorkomende trajecten:

Beleid

Mogelijkheden en beleidskeuzes helder maken. Vaak heeft dit betrekking op op de visie op ICT (ondersteunend of onderscheidend voor uw organisatie) en de keuzes die u maakt wat betreft (out)sourcing, architectuur en informatieplatformen, cloud en de mate van standaardisering.

Regie

Steeds meer organisaties kiezen voor outsourcing van ICT, of een deel daarvan. Dan is het essentieel om te bepalen hoe u de regie opzet, zodat u op het juiste niveau grip houdt op uw gehele ICT, inclusief strategie en beleid. Mitopics helpt uw organisatie met een heldere visie op klant-leveranciersrelaties en het contractmanagement, waarbij we ook privacy en informatiebeveiliging integraal meenemen. Zo kunt u op verantwoorde en beheerste wijze de regie houden over uw uitbestede ICT.

Doorlichting

In veel situaties zijn de uitgangspunten en wensen redelijk helder, maar gaat het met name het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico’s in de informatievoorziening. Wat zijn de belangrijkste eerste stappen die vanuit effectiviteit, continuïteit of compliancy gezet kunnen worden? Dergelijke doorlichtingen doen we organisatiebreed, voor informatieclusters én voor complexe ICT-gerelateerde projecten.

Onderscheidend

  • De kwaliteit van onze adviseurs: zij begrijpen uw vraag en weten u datgeen aan te reiken wat u nodig heeft. Professioneel en pragmatisch tegelijk.
  • We hebben verstand van strategie en begeleiden organisaties ook veel bij de daadwerkelijke verbetering van ICT. Daardoor hebben specialisten van Mitopics inzicht in de echt relevante keuzes die op strategisch niveau nodig zijn. Dus geen prachtige strategietrajecten en rapporten, maar datgeen wat nodig is om vervolgens uw strategische doelen te bereiken met behulp van ICT en grip te kunnen houden op uw ICT-diensten.

Onze specialismen

  • Onze brede ICT-kennis en ruime ervaring in diverse branches: Hierdoor kunnen we u de juiste basis bieden voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie en uw ICT. Door onze combi van technische, bedrijfskundige en juridische kennis is het voor Mitopics adviseurs vanzelfsprekend dat onderwerpen als privacy (waar van toepassing) integraal onderdeel uitmaken van onze adviezen.
  • Veel kennis en ervaring inzake sourcing, outsourcing, regie, contractmanagement en aanverwante onderwerpen. We begeleiden organisaties hierbij, geven frequent trainingen over deze actuele items en participeren in kennisplatformen en volgen trends en innovatieve ICT-ontwikkelingen op de voet.

Resultaat

Met een duidelijke strategie voor hoe u met uw ICT en leveranciers wilt omgaan, kunnen de verdere projecten vanuit de juiste benadering worden uitgevoerd. Dan is de kans op succes vele malen groter. Tevens heeft u de visie en de handvatten om de samenwerking met ICT-partijen tot het gewenste resultaat te laten leiden. Hierdoor kunt u uw ICT met minder efforts duurzaam opzetten en beter grip houden. In plaats van dat ICT uitdagingen brengt (beperkingen, discussies en issues) helpt ICT u uw doelstellingen beter te behalen, met zichtbare meerwaarde voor uw organisatie, uw mensen, uw klanten en uw samenwerkingspartners.