Vormen van ondersteuning

Vanuit onze expertise proberen we altijd een wezenlijke toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten. Vaak doen we dit in uiteenlopende vormen van advisering en begeleiding. Maar we kunnen desgewenst ook de projectleiding op ons nemen, een second opinion uitvoeren of trainingen verzorgen.

Advisering en begeleiding

Onze professionals zijn gewend om nauw samen te werken met de opdrachtgevers om zo samen tot het gewenste resultaat te komen. In de diverse diensten die we bieden, van strategie tot beoordeling, vindt u dit nader uitgewerkt. We maken heldere afspraken over wat we van elkaar verwachten en hoe we samenwerken.

Projectleiding

Bij onze opdrachten is vanuit de opdrachtgever regelmatig een projectmanager beschikbaar, maar desgewenst kan Mitopics ook de projectleiding op zich nemen. Voorafgaand aan dit traject maken we duidelijke afspraken over uw doelen, randvoorwaarden, risico’s en zetten we een slimme aanpak op papier. Het selecteren, betrekken en op de juiste manier betrokken houden van deelnemers in stuurgroep, projectgroep en werkgroep(en) verzorgen wij dan voor u. Door een solide samenwerking communiceren we tijdig en helder over de voortgang, de beoogde en bereikte resultaten en de besluitvorming. Samen realiseren we zo een succesvol project.

Second opinion

Ook als u Mitopics niet als adviseur of projectbegeleider bij uw traject ingeschakeld heeft, kunnen we op ieder moment een formele of informele second opinion voor u uitvoeren. Met uw input geven we snel en to-the-point een onze indruk en eventueel een onafhankelijk advies, bijvoorbeeld wat betreft geschiktheid en haalbaarheid van uw plannen, de kwaliteit en compleetheid van uw documenten, of de risico’s en aandachtspunten die we zien in een contract of een offerte. Deze kunt u dan meenemen in het vervolg van uw project of in de onderhandeling. Door een korte second opinion kunt u uw twijfel laten wegnemen en leveren we vrijwel altijd zeer waardevolle input. Dit helpt u om de juiste beslissingen en vervolgstappen te nemen. Het even laten meekijken of meedenken door één van onze IT- of juridische adviseurs kan u onnodige problemen besparen en nieuwe inzichten geven.

Training

Onze expertise delen we graag. Daarom verzorgt Mitopics regelmatig trainingen, cursussen, opleidingen en workshops. We kunnen deze helemaal op uw wensen samenstellen, qua vorm, inhoud en duur. Naast incompany trainingen verzorgen wij ook een aantal reguliere cursussen en opleidingen in opdracht van bekende trainingsinstituten. Meer informatie over onze mogelijkheden vindt u bij Trainingen.