Second opinions

Snel een deskundige beoordeling van uw plannen

Moeizame automatisering leidt vaak tot desinvesteringen en demotivatie. Een second opinion geeft u zekerheid over de robuustheid van uw plannen of offertes en verhoogt de kans op succes.

Een beslissing is snel genomen

Problemen met hard- en software of bijbehorende leveranciers vragen soms om snelle besluiten. Het is van groot belang dat u inzake informatisering de juiste keuzes maakt. De gebruiksduur van een succesvol informatiesysteem bedraagt veelal vijf tot tien jaar. Daarom is het van belang een goed beeld te hebben van de totale kosten (gedurende de gehele gebruiksduur), de support, de mogelijkheden tot uitbreiding en natuurlijk de mate van ondersteuning voor de werkzaamheden van uw organisatie.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Vaak worden organisaties benaderd met voorstellen en offertes voor ‘het ideale, flexibele en volledig geïntegreerde systeem’. De praktijk leert echter dat elke aanbieding zijn sterke en zwakke punten heeft. Mitopics kan deze snel voor u in kaart brengen. Hierbij wordt onder andere gelet op de continuïteit van het pakket en de leverancier, de uitbreidingsmogelijkheden van hardware, de ‘fit’ in de organisatie en de prijs- / prestatieverhouding (eventueel met het aangeven van alternatieven). Bovendien kan een gespecialiseerd IT-jurist van Mitopics voor u de leveringsvoorwaarden beoordelen.

Beoordeling en onderhandeling, ook voor contracten

Bij het beoordelen van een voorstel wordt aandacht besteed aan risico’s, onevenwichtigheden (bijvoorbeeld te zware of te lichte hardware), hiaten en nog niet opgenomen posten. Het is ook mogelijk dat een Mitopics adviseur namens de klant met de leverancier in contact treedt om een beter, meer passend en evenwichtig voorstel te realiseren. Mitopics weet uit ervaring welke onderdelen nodig zijn en wat reële prijzen zijn. Ten aanzien van de leveringsvoorwaarden worden regelmatig eenzijdige bepalingen geschrapt of aangepast.

Beperken van risico’s en investeringen: automatiseer veilig

Vrijwel altijd resulteert een second opinion in een aantal belangrijke aanvullende aandachtspunten. Regelmatig kunnen ook alternatieven aangegeven worden die of een betere oplossing vormen of voordeliger zijn (of beide).