Privacystatement

Wij geven u graag een toelichting op het Privacystatement van Mitopics. Mitopics behandelt en beveiligt de persoonsgegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mitopics houdt zich dan ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Visie op privacy

Mitopics is een IT-adviesbureau dat zich onder andere dagelijks bezig houdt met het adviseren omtrent privacy. Het is dan ook vanzelfsprekend van groot belang dat het privacybeleid van Mitopics erop gericht is om uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te beschermen. Daarom verbetert en vernieuwt Mitopics iedere dag. Wij wegen alle belangen af als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens, waarbij uw recht op privacy zwaar meetelt. Ons privacybeleid is door de snelle ontwikkelingen en grote veranderingen nooit helemaal klaar. We blijven ontwikkelen en houden ons beleid up-to-date.

Het gebruik van uw persoonsgegevens en de doeleinden

Mitopics legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Wij vragen naar uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de zaken die Mitopics met u doet. Met uw persoonsgegevens kunnen wij overeenkomsten en interne bedrijfsvoering uitvoeren en ons houden aan de wettelijke verplichtingen. Iedereen die direct contact heeft gehad met Mitopics en een zakelijke relatie is aangegaan, heeft waarschijnlijk persoonsgegevens bij Mitopics staan. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, interesse heeft in onze dienstverlening of daadwerkelijk gebruik maakt van onze dienstverlening. Het gaat dan vooral om contactgegevens van vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

Het delen van persoonsgegevens

Mitopics deelt geen persoonsgegevens met anderen, tenzij hiervoor een verplichting is. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen bijvoorbeeld op grond van de wet gegevens bij Mitopics opvragen. In dat geval zal Mitopics deze verstrekken. Wij delen geen persoonsgegevens met anderen voor marketingdoeleinden.

Mitopics zorgt voor uw persoonsgegevens

Mitopics zorgt ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien er toch iets mis gaat, en er bijvoorbeeld een datalek optreedt, handelen wij direct. Ons privacybeleid is zorgvuldig ingevuld en wij zullen een datalek direct melden aan de toezichthouder en ook aan u, indien nodig.

Hiernaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Ons team gaat zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u verschillende rechten onder de AVG. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht op vergetelheid
  • Het recht op inzage
  • Het recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Mitopics wil u uiteraard helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Indien u een verzoek doet om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de stappen die wij hiertoe nemen.

Afmelden

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld op een beurs of tijdens een andere gelegenheid, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden. Dit kunt u doen door een a-mail te sturen naar info@mitopics.nl

Andere websites

Op de website van Mitopics kunt u hyperlinks aantreffen naar andere websites. Mitopics kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Mitopics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van Mitopics.

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Mitopics kunt u contact opnemen met ons team via 0182-573211 of door een e-mail te sturen naar info@mitopics.nl.

Mitopics B.V. is gevestigd te Stavorenweg 4, 2803 PT in Gouda.

Privacystatement, versie februari 2018