Promen | personeels- en salarisadministratiesysteem

Klantcase: Succesvolle aanbesteding van nieuw personeels- & salarisadministratiesysteem voor Promen. Promen en Afas hebben recent het contract getekend en zetten in rap tempo de eerste stappen in de implementatie van het nieuwe personeels- & salarisadministratiesysteem. Deze aanbesteding is door Mitopics…

Lees artikel

Bevolkingsonderzoek Midden-West │ aanbesteding digitale werkplek

Klantcase: Succesvolle afronding van de aanbesteding ‘digitale werkplekinrichting’ Bevolkingsonderzoek Midden-West en KPN hebben recent het contract getekend voor de nieuwe digitale werkplekinrichting op basis van een cloudarchitectuur. De voorbereiding en aanbesteding van dit project is door Mitopics uitgevoerd, in nauwe…

Lees artikel

Promen │outsourcen IT infrastructuur

Klantcase: Begeleiding outsourcen IT-infrastructuur voor Sociale Werkvoorziening Ook in de sector van de Sociale Werkvoorziening zien wij een beweging naar het outsourcen van de IT-infrastructuur. Dit om onafhankelijk te zijn van periodieke investeringen (pay-per-use), de risico’s van interne afhankelijkheden te…

Lees artikel