NM2D │ in-house privacy trainingen

In-house privacy trainingen

Onlangs heeft Mitopics met veel plezier een aantal in-house privacy trainingen mogen verzorgen bij New Media 2Day. New Media 2Day is een organisatie die adviseert, uitvoert en ondersteunt als het gaat om kantoorautomatisering, communicatie- en ICT-systemen, waarbij de dienstverlening is gebaseerd op Microsoft Cloud oplossingen zoals Office 365 en Azure. New Media 2Day liep met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen een aantal juridische vraagstukken aan. De vraag naar meer duidelijke juridische kennis en hoe de AVG in de praktijk toegepast dient te worden ontstond bij vele werknemers. New Media 2day heeft gekozen voor een aantal in-house trainingsdagen zodat zij hun relaties zo goed mogelijk kunnen informeren met betrekking tot de impact van de AVG op hun bedrijfsvoering waarbij met name gekeken wordt naar verbeteringen die zij op gebied van ICT security kunnen doorvoeren, naast algemene zaken op juridisch en organisatorisch gebied.

Tijdens de privacy trainingen zijn de medewerkers van New Media 2Day juridisch inhoudelijk veel te weten gekomen over de AVG, welke rechten betrokken hebben, welke verplichtingen de verwerkingsverantwoordelijken hebben, wanneer er rechtsgeldig gegevens verwerkt worden en wanneer er juridisch gezien fouten worden gemaakt. Naast het juridisch inhoudelijke gedeelten, heeft Mitopics New Media 2Day mee kunnen nemen in de praktische stappen die organisaties dienen te maken om te voldoen aan de AVG. Vragen zoals ‘wanneer dient u een functionaris gegevensbescherming aan te stellen?’, ‘hoe en wanneer dient u een Privacy Impact Assessment (PIA) te doen?’ en ‘welke processen dient u intern op dit moment aan te passen?’ zijn allemaal aan bod gekomen. Na de trainingsdagen was New Media 2Day een ervaring en een hoop kennis rijker.

Na afloop van de trainingsdagen is Mitopics er natuurlijk ook nog voor de implementatie van de besproken stappen. Mitopics probeert niet alleen inhoudelijk sterk advies te geven, maar ook toegevoegde waarde te leveren wanneer dit advies in de praktijk moet worden gebracht.

Een dergelijk traject kan van belang zijn voor heel veel verschillende soorten organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 willen voldoen aan de AVG.

Website New Media 2Day