Wolfert van Borselen | aanbesteding en implementatie van breedband internet, managed firewall en DDoS protectie

Klantcase: Succesvolle Europese aanbesteding en implementatie van breedband-internettoegang, managed firewall en DDoS protectie bij de Wolfert van Borselen Scholengroep.

Behoefte aan breedbandige en veilige internetverbindingen met DDoS protectie

“Door de verdere digitalisering van het onderwijs en het grootschalig gebruik van laptops tijdens de les was er bij de Wolfert van Borselen scholen behoefte aan zeer goede internetverbindingen. De bestaande verbindingen boden onvoldoende bandbreedte om aan de vraag te kunnen voldoen, daarnaast waren er regelmatig DDoS aanvallen waardoor internettoegang niet beschikbaar was. Deze verbindingen dienden te worden aangepast. De geschatte opdrachtwaarde van het vernieuwen van de internettoegang op de 6 locaties, van de DDoS protectie en van de gewenste aanvullende firewalldiensten maakte een Europese aanbesteding noodzakelijk”, aldus Joost Lucassen, IT-consultant van Mitopics.

Aanpak van EU Aanbesteding

Deze EU aanbesteding is door Mitopics uitgevoerd, in nauwe samenwerking met betrokkenen van de Wolfert van Borselen scholengroep. Mitopics heeft hierbij inkoop- en aanbestedingsexpertise alsmede juridische en IT-kennis ingebracht en de aanbestedingsprocedure begeleid. Voor de aanbesteding is een projectgroep geformeerd met inhoudelijk betrokkenen. Deze projectgroep heeft in een aantal bijeenkomsten een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin een zo functioneel mogelijke uitvraag is gedaan en meerdere scenario’s werden uitgewerkt. Hierbij is inhoudelijke kennis door Mitopics ingebracht omtrent internetverbindingen, firewalldiensten en DDoS protectie. Aanvullend zijn de wensen opgesteld op basis waarvan de offertes konden worden beoordeeld. Hierbij is gekozen voor de methodiek van ‘Gunnen op waarde’. Op basis van de diverse documenten werden offertes opgevraagd. Deze offertes werden door de projectgroep beoordeeld op basis van het eerder opgestelde gunningsmodel (op basis van prijs en kwaliteit) en gerangschikt. Met de best scorende leverancier is hierna de overeenkomst gefinaliseerd.

Implementatie

Naast de aanbesteding heeft Mitopics ook de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe verbindingen met bijbehorende diensten begeleid. Met een beknopte projectgroep zijn diverse besprekingen gevoerd omtrent de uit te voeren werkzaamheden, de planning, de verdeling van taken, de voortgang en het acceptatieproces van de internetverbindingen, de firewalldiensten en de DDoS protectie. Dit project is begin oktober 2018 succesvol afgerond en alle locaties van de scholengroep beschikken nu over eigen glasvezelverbindingen van 1 of 2Gb internet met bijbehorende firewall diensten en DDoS protectie. Hiermee zijn de scholen voor wat betreft deze diensten klaar om de komende jaren de verdere digitalisering van het onderwijs te ondersteunen.

Over De Wolfert van Borselen Scholengroep

De Wolfert van Borselen Scholengroep bestaat uit 6 scholen voor openbaar voorgezet onderwijs in Rotterdam met in totaal circa 4350 leerlingen. Op de scholen volgen leerlingen onderwijs op maat: van Internationale schakelklassen (ISK) tot en met het International Baccalaureate diploma, van VMBO/MAVO tot en met tweetalig VWO, in het Nederlands en in het Engels. De Wolfert van Borselen is daarmee een veelzijdige en ambitieuze school midden in de Rotterdamse samenleving.

Wilt u meer weten over onze adviezen in de publieke sector of aanbestedingen neemt u dan contact met ons op.