WVS | Europese aanbesteding

Klantcase: WVS na Europese aanbesteding overgegaan tot ondertekening contract AFAS

Behoefte aan nieuw systeem

WVS maakt elke dag gebruik van haar software om haar werk uit te voeren. Omdat het onderhoud en de ondersteuning van de gebruikte programma’s op hield, is WVS gestart met onderzoek naar de mogelijkheid van vernieuwing van de ondersteuning van ERP, HRM en cliëntvolgsysteem.

Europese aanbesteding

Mitopics begeleidt WVS bij meerdere trajecten, zo ook bij de Europese aanbesteding. Daarbij hebben wij al jaren veel ervaring en expertise in de sociale werkvoorziening, ook door de samenwerking met Cedris.

Gekozen oplossing

Na voorbereiding is op basis van een openbare aanbesteding AFAS geselecteerd. Vervolgens is in april en mei 2019 de proefopstelling uitvoerig getest.

Op 18 juni jl. ondertekenden AFAS en WVS in ons bijzijn officieel het contract. Door de keuze voor AFAS worden de processen van WVS verder geautomatiseerd in een standaardoplossing. Deze optimalisatie achter de schermen zorgt ervoor dat WVS effectiever mensen kan begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe omgeving met AFAS “live”. Er wordt door WVS intensief gewerkt aan de implementatie en realisatie hiervan. Dit is een mooie uitdaging en het vertrouwen en enthousiasme binnen WVS groeit gestaag.

Over WVS

WVS is een van de grootste leerwerkbedrijven in West-Brabant. Haar ruim 2500 medewerkers zijn verspreid over vijf locaties en op vele externe werkplekken aan het werk. Bij WVS ontwikkelen  mensen zich, met als doel het vinden van zo regulier mogelijk werk. Daarnaast is WVS een werkbedrijf voor de doelgroep die aangewezen is op aangepast werk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze expertise van Europees aanbesteden en onze begeleiding van sociale werkvoorzieningen, kunt u contact opnemen met Richard Heijne den Bak.