Mitopics

Klantcase: SLA voor huisartsen

Promedico ICT BV levert Promedico-ASP, een op internet gebaseerd huisartsinformatiesysteem, inclusief de daarbij behorende ondersteuning. Periodiek bekijken Atlas, de gebruikersvereniging van huisartsen, en Promedico de afspraken met betrekking tot producten en diensten die door Promedico geleverd worden. Zowel Atlas als…

Lees artikel