Mitopics

Klantcase: SLA voor huisartsen

Promedico ICT BV levert Promedico-ASP, een op internet gebaseerd huisartsinformatiesysteem, inclusief de daarbij behorende ondersteuning. Periodiek bekijken Atlas, de gebruikersvereniging van huisartsen, en Promedico de afspraken met betrekking tot producten en diensten die door Promedico geleverd worden. Zowel Atlas als…

Lees artikel

Mitopics

Over de onkunde van rechters in ICT-geschillen

Over IT wordt zelden geprocedeerd en als er over geprocedeerd wordt is het resultaat zelden bevredigend. Zo ook in de zaak van de VVD tegen haar leverancier van een extranet. Een op zich niet heel verrassende uitspraak van de rechter, maar wel een interessante illustratie waarom algemene voorwaarden, of ze nu door leverende of een inkopende partij gehanteerd worden, niet ongelezen dienen te blijven.

Lees artikel