Contractmanagement

Tijdens de training Contractmanagement leer je hoe je structuur aanbrengt en hoe je jouw contracten en de processen hieromheen standaardiseert.

Na de training heb je…

 • Overzicht hoe je van contractbewaking naar proactieve contractbeheersing gaat en daarmee meer grip hebt op leveranciers
 • Helder waarom dit zowel een efficiëntieslag als een kostenbesparing oplevert
 • Geleerd hoe je door het proactief signaleren van (dreigende) afwijkingen van contractuele afspraken en het responsief inspelen hierop, jouw samenwerkingen tot een succes maakt.
 • Juridische basiskennis bij heronderhandeling
 • Juridisch kader bij dreigende geschillen
 • Tips& trics en templates, zodat je in de praktijk direct zelf aan de slag kunt.

Waarom een training Contractmanagement?

Contractmanagement is in veel organisaties niet optimaal geregeld, terwijl dit juist zo belangrijk is als je veel contracten hebt. Door uniformiteit aan te brengen in de totstandkoming, vorm en archivering van jouw contracten, ben je in staat jouw contracten efficiënt te bewaken en beheersen. De rol van de contractmanager en een goede samenwerking tussen de intern betrokken partijen is hierbij van cruciaal belang.

Voor wie is de training Contractmanagement geschikt?

De training Contractmanagement is geschikt voor iedereen die vanuit afnemersperspectief (dus niet als leverancier) betrokken is bij het aansturen, managen en beheersen van contracten. Te denken valt aan functies als: contracteigenaren, contractmanagers, controllers, inkopers, (IT)managers, leveranciersmanagers, projectmanagers en service managers.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

 • Het inrichten en verbeteren van contractmanagement in uw organisatie;
 • Het sturen op een contract en het opstellen van een goed contractdossier;
 • Verantwoord en proactief inspelen op wijzigingen tijdens de contractuitvoering;
 • Welke rol de contractmanager heeft en het belang van een goede samenwerking tussen interne partijen;
 • Het tijdig signaleren van verlies van contractuele rechten en het voorkomen hiervan;
 • Het omgaan met wanprestaties van uw contractpartners;
 • Het beheersen of verlagen van uw kosten;
 • Het managen van uw leveranciers.

Praktische informatie

Wij organiseren deze tweedaagse training in samenwerking met Incompanybrain, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.
In de agenda kunt u zien op welke data de eerstvolgende open inschrijving training plaatsvindt en hoe u zich kunt aanmelden.

Ook verzorgen wij deze training in-house en desgewenst op maat gemaakt.
Voor meer informatie over de inhoud van de training en/of de incompany mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Reinold van Bruggen.

Naast deze training bieden wij nog meer trainingen incompany en/of op open inschrijving aan.