Contractmanagement

Contractmanagement begint met een goed contracteringsbeleid dat uitmondt in contracten met heldere prestaties en voorwaarden. De uitvoering van contracten vraagt om een effectieve bewaking van prestaties en afspraken. En om een goede omgang met afwijkingen. Omdat contracten op veel niveaus in de organisatie gebruikt worden, dient deze bewaking goed georganiseerd te zijn. Al deze aspecten krijgen ruimschoots aandacht in deze interactieve cursus van Mitopics in samenwerking met Heliview.

De cursus is bedoeld voor iedereen die regelmatig betrokken is bij de inkoop en uitbesteding van ICT. Voorbeelden van functies zijn: (IT-)managers, controllers, adviseurs, projectleiders, inkopers en andere verantwoordelijken voor contracten. Praktijkervaring op dit vakgebied is niet noodzakelijk om de cursus te volgen, maar enige kennis en ervaring met IT-contracten wordt als voorkennis verondersteld.