Opstellen en beoordelen van IT-contracten

Goede afspraken zijn het halve werk

Aan het maken van goede afspraken over IT-leveringen wordt vaak te weinig aandacht geschonken. Regelmatig denken partijen het met elkaar eens te zijn. Maar nadien blijkt dat hun beleving ernstig verschilt. De afnemer raakt ontevreden, de aanbieder meent al veel meer te doen dan zou zijn afgesproken. Er ontstaat een geschilsituatie die meer geld kost dan een goed IT-contract, terwijl de problemen met het maken van heldere afspraken vooraf vaak hadden kunnen worden voorkomen.

IT kent vele aspecten

Veel IT-projecten zijn complex doordat ze bestaan uit samenhangende leveringen en diensten: aanschaf van hardware, licentiering en installatie van standaard software en / of ontwikkeling van maatwerk, opleidingen, conversie, implementatie, maar ook onderhoud van hardware en software en bewaargeving van broncode (escrow). Juist in de IT dienen de verschillende componenten van een goed contract zorgvuldig en in samenhang te zijn geregeld.

Kwaliteit vaak onder de maat

Vaak gaan partijen met elkaar in zee op basis van een goede verstandhouding. Men heeft vertrouwen in elkaar, zodat men slechts een beperkt of zelfs helemaal geen contract afsluit. Als er dan problemen optreden, blijkt er weinig (goed) geregeld. De cursusleiders worden in hun praktijk vaak geconfronteerd met IT-geschillen die voorkomen hadden kunnen worden als op voorhand betere afspraken waren gemaakt.

Goede IT-contracten

Een goed contract is een tweezijdig raamwerk dat wederzijdse rechten en plichten helder afbakent en gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en erkenning van elkaars belangen. Een goed IT-contract is duidelijk, volledig en evenwichtig. Maar hoe stelt u dat goede contract op? Waar moet u op letten? Tijdens deze cursus krijgt u inzichten in de bepalingen die in een goed IT-contract moeten worden opgenomen. Aan de hand van praktijkcases wordt toegelicht waarom bepaalde bepalingen van belang zijn en welke risico’s u daarmee kunt voorkomen. Door middel van praktijkcases kunt u uitgebreid testen of u de leerstof in voldoende mate beheerst. U wordt van diverse checklisten en modelcontracten voorzien, zodat u in de praktijk zelf aan de slag kunt gaan.

Wat u leert in onze training

In deze training leert u hoe u contracten moet afsluiten tegen optimale prijs, prestatie en risico-afdekking. Onderstaande punten zullen aan bod komen:

  • Alle soorten IT-contracten
  • Contractenrecht: Wat u echt moet weten
  • In welke valkuilen hoeft u niet (meer) te trappen?
  • Licenties voor Open Source Software
  • Omgang met algemene voorwaarden van de wederpartij
  • Wat zijn turnkey-contracten, outsourcingsopdrachten, licenties, SLA’s, escrows en ASP-contracten?
  • Hoe gaat u om met geschillen?
  • Checklisten en modelcontracten om in uw eigen praktijk mee aan de slag te gaan!

Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met Heliview.