Service Level Agreements

Tijdens deze training leer je hoe je wederzijdse bedoelingen en afspraken helder vastlegt in een Service Level Agreement (SLA).

Na deze training heb je

  • Aan de hand van jouw eigen casus een concept SLA gemaakt.
  • Inzicht in valkuilen bij het opstellen van een SLA.
  • Kennis en vaardigheden om door jou afgesloten SLA´s beter te beheren.

Wat is een Service Level Agreement?

Een Service Level Agreement (SLA) is een afspraak tussen een leverancier en klant over de beschikbaarheid en ondersteuning van een product of dienst. SLA’s komen vooral voor bij dienstverlening tussen bedrijven. Een SLA geeft de afnemer zekerheid over de bruikbaarheid van een product of dienst.
De overeenkomst kan zowel een contract tussen externe als interne partijen zijn. Dankzij een Service Level Agreement is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt. En de leverancier kan erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit levert.

Waarom een training Service Level Agreements?

In de praktijk blijkt het toch vaak lastig om wederzijdse bedoelingen en afspraken helder vast te leggen. We stellen vaak lijvige documenten op, waarin juridische, organisatorische, inhoudelijke en commerciële aspecten door elkaar lopen. Na deze training is dat verleden tijd.

Voor wie is de SLA-training geschikt?

De SLA-training is geschikt voor inkopers en contractmanagers die werken op tactisch niveau. Een afgeronde opleiding Nevi 1Nevi 2 of de Opleiding Contract- en Leveranciersmanagement helpt je de lesstof te begrijpen. Verplicht is dit niet.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

  • Soorten Service Level Agreements
  • Opstellen en beoordelen van een SLA
  • Gebruik van een SLA in de praktijk
  • Opstellen van servicedefinities
  • Bepalen van servicelevels
  • Juridische aspecten

Praktische informatie

Wij organiseren deze eendaagse training in samenwerking met NEVI, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.
In de agenda kunt u zien op welke data de eerstvolgende open inschrijving training plaatsvindt.
Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de NEVI-website.

Ook verzorgen wij deze training in-house en desgewenst op maat gemaakt.
Voor meer informatie over de inhoud van de training of de incompany mogelijkheden, kunt u contact opnemen met NEVI.

Naast deze training bieden wij nog meer trainingen incompany en/of op open inschrijving aan.