Meer dan 30 jaar Mitopics

Al meer dan 30 jaar een unieke combinatie in IT-advisering: bedrijfskundige, technische en juridische expertise

Al eind 1991 besloot Mitopics het IT-advies en het bureau te baseren op de in Nederland nog steeds unieke combinatie van technische, bedrijfskundige én juridische expertise. Het belang van deze drieslag is gestaag gegroeid (alle ontwikkelingen rond privacy zijn daar weer een voorbeeld van).

Onze drie invalshoeken zijn niet in drie teams opgesplitst, maar onderdeel van de bagage van al onze IT-consultants en juristen. Onze medewerkers hebben basiskennis op deze drie terreinen en één of meerdere specialisaties met als basis in de regel één of meer universitaire studies. Zo hanteren we een samenhangende benadering voor uiteenlopende opdrachten.

Het enthousiasme voor het vak en de drive om steeds weer toegevoegde waarde voor een klant te leveren, uit zich naast hoogwaardige advisering ook in het regelmatig geven van lezingen en trainingen én betrokkenheid bij de ontwikkeling van ons vak.

Ruim 30 jaar Mitopics: heel veel ICT-ontwikkelingen

Het cliché is dat de ICT-branche zich kenmerkt door de snelle ontwikkelingen. En niet voor niets natuurlijk. Neem de stijgende geheugencapaciteit en de afnemende kosten ervan. Maar vaak zie je ook: oude wijn in nieuwe zakken, of bij mislukkende IT-projecten de geschiedenis die zich blijft herhalen (omdat de factor mens misschien niet zoveel veranderd is). En ook zeer wezenlijke ontwikkelingen. Bij onze start was er geen e-mail, had je geen website, laat staan social media of Internet of Things. In 1993 werden de regels voor Europees aanbesteden van kracht en sinds die tijd hebben we veel gedaan in kennisoverdracht en aanbestedingstrajecten. Eind vorige eeuw, werd de ‘millennium bug’ gevreesd en hebben we op dat vlak een groot project in de zorg gedaan. En in 1999 spraken we met een aanbieder over de juridische aspecten van wat we daarna ASP en nu Cloud zijn gaan noemen. Er waren nog nauwelijks mobieltjes, laat staan apps. Meer dan 30 jaar met een ongekende verandering.

We hebben ervan genoten om steeds nieuwe ontwikkelingen in de grip te krijgen en er aan bij te dragen in vakverenigingen en verbeteringen voor onze opdrachtgevers. Steeds weer kijken wat het wezenlijke is en wat de potentie en risico’s ervan zijn.

Meer dan 1400 klanten

Sinds de start levert Mitopics geen IT-producten en diensten, maar adviseren we als onafhankelijke partij op deskundige en pragmatische wijze. Van origine en nog steeds veelvuldig bij IT-vernieuwingstrajecten (pakket- en partnerselecties en implementatiebegeleiding), het inkopen en Europese aanbesteden van ICT, en ook met betrekking tot contractering en geschilbegeleiding, contractmanagement en het optreden als deskundige.

Mitopics werkt inmiddels voor opdrachtgevers uit vrijwel alle sectoren en branches, zowel publiek als privaat, groot en klein, in overheid, zorg, productieorganisaties, dienstverleners, verzekeraars en verschillende brancheorganisaties.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat al die opdrachtgevers ons tot op de dag van vandaag geven, om cruciale trajecten te mogen oppakken en samen tot een succes te maken. We genieten nog steeds elke dag van de uitdagingen en de wezenlijke toegevoegde waarde, die we kunnen bieden. Door brede ervaring qua trajecten, toepassingen en typen organisaties, maar ook de relatie met onze klanten, kunnen we heel gericht bijdragen. In nauwe creatieve samenwerking onderling en met onze opdrachtgevers.

Meer dan 30 jaar Mitopics… en verder

De behoefte in de markt naar onze expertise is alleen maar toegenomen. Als IT-adviesbureau blijven we ons ontwikkelen. Daarbij kiezen we inmiddels consequent voor drie basisprincipes: ontwikkeling, kwaliteit en plezier.

Ontwikkeling betreft onze expertise en ons portfolio van dienstverlening. En ook de ontwikkeling van onze opdrachtgevers, die we door kennisoverdracht en begeleiding helpen beter en slimmer te werken. En natuurlijk blijven we de persoonlijke ontwikkeling van onze professionals stimuleren.

Kwaliteit staat als tweede principe centraal. We willen altijd waarmaken wat we beloven en echte toegevoegde waarde leveren. Geen half werk, niet de opdracht om de omzet. We willen ook trots kunnen zijn op onze opdrachten en op onszelf.

Plezier sluit daar meteen bij aan. We kiezen ervoor om dingen te doen waar we daadwerkelijk plezier aan beleven en kunnen meegeven. We doen dus opdrachten die aansluiten bij onze expertises en interesses als IT-adviesbureau en als professionals. Investeren in samenwerking en lange termijn relaties. Omdat we op elk project met een goed gevoel willen kunnen terugblikken. Samen met onze opdrachtgevers.

Vanuit deze drijfveren en principes zijn we volop bezig met nieuwe ontwikkelingen en gaan we graag op naar de 30.