Lidmaatschappen

Vanuit professionaliteit en de ambitie van Mitopics zijn wij als IT-adviesbureau of onze medewerkers vanuit hun functie lid van IT- en juridisch gerelateerde verenigingen, vakgroepen en kennisplatforms.

Overzicht lidmaatschappen:

  • IACCM
  • KNVI
  • NBCM
  • NEVI
  • NVBI
  • NVvA
  • NVvIR
  • PON
  • VI&G
  • VLM

IACCM

International Association for Contract & Commercial Management (IACCM) stelt organisaties in de publieke en private sector en professionals in staat om normen van wereldklasse te behalen in hun contract- en relatiebeheerproces en -vaardigheden. Met meer dan 43.000 leden in 164 landen en 16333 bedrijven, is IACCM toonaangevend in het inspelen op de eisen van wereldwijde netwerkmarkten. iaccm.com

KNVI

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) is een fusie van de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD en zo sinds 1 januari 2017 in Nederland hét platform voor Professionals in Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening. knvi.nl

NBCM

Nederlandse Beroepsvereniging voor Contract Management (NBCM) is dé beroepsorganisatie voor contractmanagers – bij opdrachtgevers en bij leveranciers – en stelt zich de professionalisering van contractmanagement ten doel in alle sectoren (zoals ICT, bouw en facilitaire dienstverlening). nbcm.nl

NEVI

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) is een beroepsorganisatie voor inkoopfunctionarissen. Samen met haar leden vormt NEVI het trefpunt voor inkopers, waar ervaringen worden uitgewisseld en ideeën worden ontwikkeld door onder andere interne werkgroepen. NEVI stelt zich de professionalisering van de inkoopfunctie ten doel. Mitopics verzorgt meerdere trainingen voor NEVI, zoals “SLA” en “Inkopen van ICT”. nevi.nl

NVBI

Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt. De deskundigheid van NVBI-leden is gewaarborgd door certificering, verkregen op basis van aantoonbare kennis en ervaring op de snijvlakken tussen ICT, bedrijfskunde en recht. Deze kennis wordt getoetst onder toezicht van de externe Stichting Examenkamer. Meerdere consultants van Mitopics zijn lid van de NVBI, directeur Reinold van Bruggen is tevens 6 jaar voorzitter geweest van de NVBI. nvbi.nl

NVvA

Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht ziet toe op het verstrekken van opdrachten op het terrein van leveringen, werken en dienstverlening door overheden, publiekrechtelijke instellingen en de nutssector. De vereniging telt ruim 750 leden, werkzaam in de overheidssector, wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, consultancy en het bedrijfsleven. aanbestedingsrecht.org

NVvIR

Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) heeft als doel kennis op het gebied van informatietechnologie en recht te bevorderen en te verspreiden. De vereniging biedt een netwerk aan ongeveer 500 bedrijfsjuristen, advocaten en andere (legal) professionals die werkzaam zijn op het gebied van IT en recht. nvvir.nl

Platform Outsourcing Nederland

Platform Outsourcing Nederland (PON) heeft als doelstelling om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te streven naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland. Het Platform is bedoeld voor partijen die zich bezighouden met IT-outsourcing en Business Process Outsourcing. Mitopics neemt al vele jaren actief deel aan het Platform en diverse werkgroepen daarbinnen. platformoutsourcing.nl

VI&G

Vereniging Informatica & Gezondheidszorg (VI&G) heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van functionarissen werkzaam in de informatica en binnen zorginstellingen. VI&G wil dit realiseren door middel van het organiseren van diverse activiteiten. vieng.nl

VLM

Vereniging Logistiek Management (VLM) prikkelt en ondersteunt logistieke & supply chain professionals die willen excelleren in het vakgebied en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het succes van organisaties. VLM doet dit door het bieden van kennis, een verrijkend netwerk, kwalificaties en prijzen en diverse actieve communities. vlm.nl